فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، آزاد شد

حسن یونسی وکیل دادگستری، فعال مدنی و فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات از بند دو الف آزاد شد.
فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، آزاد شد

امتداد نوشت: حسن یونسی وکیل دادگستری، فعال مدنی و فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات از بند دو الف آزاد شد.

حسن یونسی ماه گذشته به همراه مصطفی نیلی وکیل دادگستری در فرودگاه بازداشت شده بود.

دیگران چه می خوانند:

فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، آزاد شد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟