سوال از وزیر جهادکشاورزی در دستور

رسیدگی به سوال محسن صفائی دلوئی نماینده گناباد و بجسـتان و تعـدادی دیگـر از نمایندگان از وزیر جهادکشاورزی در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.
سوال از وزیر جهادکشاورزی در دستور

جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات، بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنـی بـر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه وبررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بـر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد مدیریت امور ماهیان خاویاری وابسته به شرکت مادر تخصصی کشاورزی در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.

دیگران چه می خوانند:

ادامه بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران، بررسی لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسه علنی امروز خود به بررسی آن خواهند پرداخت.

همچنین ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امـورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی– تخصصی، بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت و بررسی سوال محسن صفائی دلوئی نماینده گنابـاد و بجسـتان و تعـدادی دیگـر از نمایندگان از وزیر جهادکشاورزی در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.

سوال از وزیر جهادکشاورزی در دستور

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟