لحظه شلیک موشک هوا به هوای فکور ۹۰ از جنگنده F-۱۴ تامکت نهاجا+ فیلم

ویدئویی از لحظه شلیک مو٫شک هوا به هوای فکور 90 از جنگنده F-14 تامکت نهاجا را ببینید.
لحظه شلیک موشک هوا به هوای فکور ۹۰ از جنگنده F-۱۴ تامکت نهاجا+ فیلم

  

پارسینه: لحظه شلیک مو٫شک هوا به هوای فکور 90 از جنگنده F-14 تامکت نهاجا را مشاهده می کنید.

دیگران چه می خوانند:

 

 

لحظه شلیک موشک هوا به هوای فکور ۹۰ از جنگنده F-۱۴ تامکت نهاجا+ فیلم

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟