برگزاری جلسه تبیین برنامه های دهه امامت و ولایت با شعار: امیرالمؤمنین(ع) معیار زندگی، الگوی حکمرانی

جلسه هماهنگی وتبیین برنامه های دهه امامت وولایت درساختمان شهدای غدیربنیادبین المللی غدیربرگزارشد.
برگزاری جلسه تبیین برنامه های دهه امامت و ولایت با شعار: امیرالمؤمنین(ع) معیار زندگی، الگوی حکمرانی
دیگران چه می خوانند:

به گزارش روابط عمومی بنیادبین المللی غدیر،«حسین ظریف منش» مدیرعامل بنیادبین المللی غدیراعلام کرد:درادامه جلسات هماهنگی وهم افزایی باتشکل های مردمی، نهادها ودستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های غدیری وعلوی، جلسه هماهنگی برنامه های ‌معرفت افزاوتبیینی‌ دهه امامت وولایت ویژه کمیته های تخصصی بنیادبین المللی غدیرودبیران نمایندگی های بنیاددروزارتخانه ها، نهادها ودستگاه ها برگزارشد.
قائم مقام دبیرکل بنیادبین المللی غدیردرادامه افزود: دراین نشست که باهدف هم اندیشی وتبیین اهداف،سیاست ها وبرنامه های دهه امامت وولایت تایوم الله مباهله برگزارگردید،اعضای جلسه ضمن بیان برنامه های دستگاه خود، به اظهارنظرپیرامون پیشنهادهای مطرح شده درجلسه پرداختند.
وی بااشاره به ابلاغ150عنوان برنامه متنوع علمی،فرهنگی وهنری به استان¬ها وآمادگی دستگاه های اجرایی مختلف،اظهارامیدواری کردکه دهه امامت وولایت سال جاری باشکوه وگسترشی بسیاربیشتر ازسال های گذشته برگزارخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بنیادبین المللی غدیردرابتدای این نشست جدول عناوین ایام الله دهه امامت وولایت که هرساله توسط بنیادبین المللی غدیر تدوین وانتشارمی یابد جهت بهره برداری میان حاضرین توزیع گردید.

برگزاری جلسه تبیین برنامه های دهه امامت و ولایت با شعار: امیرالمؤمنین(ع) معیار زندگی، الگوی حکمرانی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟