بازخورد مادر بازیگر نقش حرمله با صحنه تیر انداختن به حضرت علی اصغر+فیلم

اشکهای بازیگر نقش حرمله در سریال مختارنامه.
بازخورد مادر بازیگر نقش حرمله با صحنه تیر انداختن به حضرت علی اصغر+فیلم
اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟