صحبت های صدام در رابطه با حمایت حافظ اسد (پدر بشار اسد) از ایران در جنگ ۸ ساله + فیلم

حافظ اسد گفته بود در کنار ایران می‌ایستم زیرا عراق به خاک آنها تجاوز کرده... گفته بود با وجود ولی فقیه این جنگ تمام نخواهد شد تا استعفای صدام ، درغیر اینصورت ایرانیان حکومت عراق را ساقط میکنند!
صحبت های صدام در رابطه با حمایت حافظ اسد (پدر بشار اسد) از ایران در جنگ ۸ ساله + فیلم
اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟